Namakane słowa: 1

čłowjek ~a m Mensch

Słowa z bliskim započatkom: 13

čłowječ|i menschlich, Menschen-; ~a wopica (  antropoid / čłowjekowopica) cool. Menschenaffe

čłowječk ~a m dim. Menschlein

čłowječn|y (  čłowječi) menschlich, Menschen-

čłowjek ~a m Mensch

čłowjekahódn|y || čłowjeka hódn|y menschenwürdig

čłowjekowopic|a ~y f (  antropoid / čłowječa wopica) cool. Menschenaffe

čłowjekowopič|i (  antropoidny) Menschenaffen-

čłowjekow|y ... des Menschen

čłowjesk|i menschlich, Menschen-; ~a dostojnosć Menschenwürde; ~i brach menschlicher Fehler; ~i wosud Menschenschicksal; ~e prawa pl Menschenrechte

čłowjeskoprawnisk|i Menschenrechts-

čłowjeskosć ~e f Menschlichkeit

čłowjestw|o ~a n Menschheit

čłowjestwow|y Menschheits-

Spěšnosć pytanja: 0,150 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de