Namakane słowa: 1

bratr ~a m Bruder; přirodny ~ Stiefbruder; ~ a sotra Geschwister

Słowa z bliskim započatkom: 20

Bratisław|a ~y f Bratislava, Pressburg (stolica Słowakskeje)

Bratisławčan ~a m Bratislaver, Pressburger

Bratisławčank|a ~i f Bratislaverin, Pressburgerin

Bratisławsk|i Bratislaver ..., Pressburger ...

Bratislav|a ~y f (  Bratisława) Bratislava, Pressburg (stolica Słowakskeje)

Bratislavčan ~a m (  Bratisławčan) Bratislaver, Pressburger

Bratislavčank|a ~i f (  Bratisławčanka) Bratislaverin, Pressburgerin

Bratislavsk|i (  Bratisławski) Bratislaver ..., Pressburger ...

bratr ~a m Bruder; přirodny ~ Stiefbruder; ~ a sotra Geschwister

bratrowc ~a m Neffe (bratrowy syn)

bratrowč|a ~e f || bratrowk|a ~i f Nichte (bratrowa dźowka)

bratrownj|a ~e f nab. Brüderhaus

bratrowsk|i brüderlich, Bruder-

bratrowstw|o ~a n 1. Bruderschaft; 2. Brüderschaft; 3. Brüderlichkeit

bratrow|y ... des Bruders

bratrsk|i (  bratrowski) brüderlich, Bruder-; ~a wosada Brüdergemeinde

bratř|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ach so, ~eše so ip sich verbrüdern

bratřik ~a m dim. Brüderchen

bratřikow|y ... des Brüderchens

bratstw|o ~a n (  bratrowstwo) 1. Bruderschaft; 2. Brüderschaft; 3. Brüderlichkeit

Spěšnosć pytanja: 0,030 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de