Namakane słowa: 0
Słowa z bliskim započatkom: 17

dejak ~a m (  popjelak / walak) cool. Ziegenmelker, Nachtschwalbe

dejaw|a ~y f Melkmaschine

dejenk ~a m Melktopf

dejensk|i Melk-

dejer ~ja m Melker

dejerk|a ~i f Melkerin

dejic|a ~y f bot. Milchlattich

dej| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip melken

dejk|a ~i f 1. Milchkuh; 2. (  ćěšerka) Amme

dejmant ~a m (  diamant) wys. Diamant

dejmantn|y || dejmantow|y (  diamantny / diamantowy) wys. diamanten, Diamant-; ~y kwas diamantene Hochzeit

dejnišć|o ~a n Melkstand

dejn|o ~a n Bodenstück (při drjewjanych sudobjach)

dejn|y Melk-, Milch-; ~a připrawa Melkanlage; ~y skót kol. Milchvieh

dej|o ~a m (skr.   dejodorant) Deo

dejodorant ~a m Deodorant

dejw|o ~a n Melkertrag

Spěšnosć pytanja: 0,030 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de