Namakane słowa: 2

dom indekl. (  domoj) nach Hause; ducy ~ unterwegs nach Hause

dom ~a || ~u m 1. Haus, Heim; bydlenski ~ Wohnhaus; podružny ~ Mietshaus; prózdninski ~ Ferienheim; tworowy ~ Warenhaus; ~ za seniorow Seniorenheim; Serbski ~ das Haus der Sorben; 2. Dom; Budyski ~ der Bautzener Dom

Słowa z bliskim započatkom …

… pokazaja so hakle wot 4 pismikow!

Spěšnosć pytanja: 0,002 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de