Namakane słowa: 1

film ~a m Film; barbojty ~ Farbfilm; dokumentarny ~ Dokumentarfilm; hrajny ~ Spielfilm; telewizijny ~ Fernsehfilm

Słowa z bliskim započatkom: 4

film|ować ~uju, ~uješ ip filmen

filmowc ~a m der Filmschaffende

filmowč|a ~e f die Filmschaffende

filmow|y Film-; ~a kamera Filmkamera; ~y hrajer Filmschauspieler

Spěšnosć pytanja: 0,045 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de