Namakane słowa: 1

kulik ~a m (  dešćer / pišćak) cool. Regenpfeifer

Słowa z bliskim započatkom: 11

kul| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. rollen; 2. kugeln

kulijow|y 1. Kuli-; 2. Kugelschreiber-

kulik ~a m (  dešćer / pišćak) cool. Regenpfeifer

kulinarisk|i kulinarisch

kulirabij ~a m bot. Kohlrabi

kulirabijow|y Kohlrabi-

kulirěp|a ~y f bot. Kohlrübe

kulirěpow|y Kohlrüben-

kulis|a ~y f Kulisse

kulisow|y Kulissen-; ~y suwar Kulissenschieber

kulišk ~a m cool. Steinkauz

Spěšnosć pytanja: 0,023 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de