Namakane słowa: 1

list ~a m 1. (  dopis) Brief; zapisany ~ Einschreib(e)brief; přewodny ~ Geleitbrief; pospěšny ~ Eilbrief; 2. Schein; dołžny ~ Schuldschein

Słowa z bliskim započatkom: 10

hlist|a ~y (pl hlišće) f (  slebjerdak) cool. Bandwurm

listn|o ~a n Papierbogen

listonoš ~a m Briefträger

listonošk|a ~i f Briefträgerin

listopad ~a m Laubfall

list|ować ~uju, ~uješ ip 1. blättern (na př. w knize); 2. (  dopisować sej) korrespondieren

listowanj|e ~a n 1. Blättern; 2. (  dopisowanje) Briefwechsel

listowk|a ~i f Brieftasche

listow|y Brief-; ~y kašćik Briefkasten; ~a wobalka Briefumschlag; ~a znamka Briefmarke; ~a wólba Briefwahl; ~e potajnstwo Briefgeheimnis

listynošer ~ja m (  listonoš) zest. Briefträger

Spěšnosć pytanja: 0,035 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de