Namakane słowa: 2

měst|o ~a (sg lok měsće) n Stadt; wokrjesne ~o Kreisstadt; industrijowe ~o Industriestadt; wikowanske ~o Handelsstadt; přistawne ~o Hafenstadt; namjezne ~o Grenzstadt; nutřkowne ~o Innenstadt

město konj. (  za) statt, anstatt; ~ nana je mać přišła statt des Vaters ist die Mutter gekommen; ~ toho zo statt dass

Słowa z bliskim započatkom: 14

městačk|o ~a n dim. Städtchen

městn|o ~a n 1. Platz, Stelle; dźěłowe ~o Arbeitsplatz, Arbeitsstelle; ~o wikowanja Handelsplatz; ~o k sedźenju Sitzplatz; 2. Ort, Stätte; ~o wućeka Zufluchtsort; wudobywanske ~o Förderstätte; na ~je an Ort und Stelle

městnosć ~e f Raum, Räumlichkeit

městnostn|y Orts-; ~e mjeno Ortsname

městnow|y Stellen-; ~y plan Stellenplan; ~a hódnota Stellenwert

městn|y örtlich, Orts-; ~a zeleń Ortsbegrünung

měst|o ~a (sg lok měsće) n Stadt; wokrjesne ~o Kreisstadt; industrijowe ~o Industriestadt; wikowanske ~o Handelsstadt; přistawne ~o Hafenstadt; namjezne ~o Grenzstadt; nutřkowne ~o Innenstadt

město konj. (  za) statt, anstatt; ~ nana je mać přišła statt des Vaters ist die Mutter gekommen; ~ toho zo statt dass

městopředsyd|a ~y m der stellvertretende Vorsitzende

městopředsydk|a ~i f die stellvertretende Vorsitzende

mjeztym indekl. inzwischen

mjeztymnosć ~e f Zwischenzeitlichkeit

mjeztymn|y zwischenzeitlich, Zwischen-; ~a bilanca (  mjezybilanca) Zwischenbilanz

mjeztym zo konj. während, dieweil

Spěšnosć pytanja: 0,056 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je nimo swójskich słownych lisćinow Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de