Namakane słowa: 1

noh|a ~i f 1. Bein; prědnja ~a Vorderbein; zadnja ~a Hinterbein; skokowa ~a Sprungbein; 2. Fuß

Słowa z bliskim započatkom: 7

nohač ~a m großfüßiger Mensch

nohajc|a ~y f Strumpf, Socke

nohajcar ~ja m Strumpfwirker

nohajcow|y Strumpf-; ~e cholowy plt. (  nohajčniki) Strumpfhose

nohajčk|a ~i f dim. Strümpfchen, Söckchen

nohajčnik|i ~ow plt. (  nohajcowe cholowy) Strumpfhose

nohat|y 1. langbeinig; 2. großfüßig

Spěšnosć pytanja: 0,015 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de