Namakane słowa: 2

pěsk ~a m Sand; drobny ~ Feinsand; hruby ~ Grobsand; rěčny ~ Flusssand; křemjentny ~ Quarzsand; zwupłokany ~ Bleichsand; nawěty ~ Flugsand

pysk ~a m 1. Schnabel; 2. Rüssel

Słowa z bliskim započatkom: 22

pěskač ~a m bot. Stachelgras

pěskat|y sandig

Pěskec|yplt. Piskowitz

Pěskečan ~a m Piskowitzer

Pěskečank|a ~i f Piskowitzerin

Pěskečansk|i Piskowitzer ...

pěsk|i ~ow plt. Sandboden

pěskobarbn|y sandfarben

pěskojć| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip versanden

pěskojt|y sandig

pěskowc ~a m Sandstein; połobski ~ Elbsandstein; barbity ~ Buntsandstein; kwadrowy ~ Quadersandstein

pěskowcow|y Sandstein-

pěskowčik ~a m (  pěskowy mužik) Sandmännchen

pěskowčin|y ~ow plt. Sandsteingebirge

pěskowničk|a ~i f bot. Sandkraut

pěskow|y Sand-; ~y časnik Sanduhr; ~a jama Sandgrube; ~y mužik (  pěskowčik) Sandmännchen; ~y kašćik Sandkasten

pyskač ~a m cool. Schnabeltier

pyskaw|a ~y f bot. Storchschnabel

pyskojt|y schnabelförmig, Schnabel-

pyskorohač ~a m cool. Nashornvogel

pysk|ować ~uju, ~uješ ip schnäbeln

pyskow|y Schnabel-

Spěšnosć pytanja: 0,002 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de