Namakane słowa: 1

pch|a ~i (sg dat || lok pšě) f (  tcha) cool. Floh

Słowa z bliskim započatkom: 53

płač ~a m Weinen

płaćenjanjekman|y zahlungsunfähig

płaćenj|e ~a n Zahlung; ~a pl Zahlgeschäfte; ~e mzdy Besoldung; ~e reparacijow Reparationszahlung

płaćenk|a ~i f Zahlkarte

płaćensk|i Zahlungs-

płaćer ~ja m Zahler

płaćernj|a ~e f Zahlstelle

płaći|ć wos. ip gelten; mi to ~ das gilt mir

płać| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip 1. zahlen, bezahlen; 2. kosten, wert sein

płaćidł|o ~a n Zahlungsmittel

płaćik ~a m dim. Tuch, Stoff

płaćiwosć ~e f Gültigkeit, Geltung

płaćiw|y gültig, geltend

płaćizn|a ~y f Preis; ~a na swětowych wikach Weltmarktpreis

płaćiznow|y Preis-; ~y niwow Preisniveau; ~a taflička Preisschild

płaćomnosć ~e f 1. Zahlbarkeit; 2. Fälligkeit

płaćomn|y 1. zahlbar; 2. fällig

płachćičk|a ~i f dim. 1. kleines Laken, kleines Betttuch; 2. kleines Segel; 3. lud. weißleinenes Kopftuch (dźěl narodneje drasty)

płachć| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip segeln

płacht|a ~y f 1. Laken, Betttuch; 2. Segel; 3. Plane; 4. Leinwand, Vorführfläche

płachtak ~a m 1. (  płachtata łódź) Segelschiff; 2. (  płachtaty čołm) Segelboot

płachtak|ować ~uju, ~uješ ip segeln

płachtakowanj|e ~a n Segeln

płachtakowar ~ja m Segler

płachtat|y 1. Segel-; ~a łódź (  płachtak) Segelschiff; ~y čołm (  płachtak) Segelboot; 2. Plan-; ~y wóz Planwagen

płachtn|o ~a n Segeltuch

płachtowin|a ~y f Segelwerk

płachtow|y 1. Laken-; 2. Segel-; 3. Planen-

pła|kać ~kam, ~kaš ip (wys. ~ču, ~češ) weinen

płakarnic|a ~y f Klageweib

płakn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p weinen

płast ~a m Wabe

płastowk|a ~i f Wabenrätsel

płastow|y Waben-; ~y měd Wabenhonig

płašć ~a m 1. (  mantl) Mantel; dešćikowy ~ Regenmantel; zymski ~ Wintermantel; 2. Fahrraddecke

płašćenk|a ~i f (  wobwěšk) zest. Umhang

płašćik ~a m dim. Mäntelchen

płašćow|y 1. (  mantlowy) Mantel-; 2. Fahrraddecken-

płat ~a || ~u m 1. Tuch, Stoff; 2. Leinen

płata|ć ~m, ~š ip flicken, stopfen

płatnik ~a m 1. Tuchhändler; 2. Leinhändler; 3. Zahlmeister

płatn|o ~a n 1. Tuch, Stoff; 2. Leinwand, Malfläche

płatn|y Tuch-, Stoff-

płatownj|a ~e f 1. Tuchladen; 2. Tuchlager

płatow|y 1. Tuch-, Stoff-; 2. (  rubjany) leinen, Leinen-

pławb|a ~y f Schifffahrt

pławbykman|y seetüchtig

pław| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip 1. schwemmen; 2. flößen; 3. schiffen, zu Wasser fahren

pławidł|o ~a n (  spław) Floß

pławjer ~ja m Flößer

pławnišć|o ~a n 1. Schwemme; 2. Flößort

pławnosć ~e f Schiffbarkeit

pławn|y schiffbar

Spěšnosć pytanja: 0,051 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de