Namakane słowa: 1

ryb|a ~y f Fisch

Słowa z bliskim započatkom: 37

hribar ~ja m Pilzsammler

hribark|a ~i f Pilzsammlerin

hribat|y pilzreich

hribic|a ~y f bot. Baumschwamm

hribik ~a m dim. bot. kleiner Pilz

hribow|y Pilz-; ~e zarodki pl Pilzbrut

hribyzběranj|e ~a n Pilzesammeln

hrjeba|ć wos. ip ärgern, wurmen; to mje ~ das ärgert mich

hrjeba|ć ~m, ~š ip 1. graben, wühlen; 2. scharren; 3. begraben, beerdigen

hrjebak ~a m Wühler

hrjebic|a ~y f großer Graben

hrjebičk|a ~i f dim. kleiner Graben

hrjebičk|ować ~uju, ~uješ ip mit kleinen Gräben ausstatten

hrjebj|a ~e f Graben; powodźowanska ~a Bewässerungsgraben; tankowa ~a Panzergraben

hrjebje|ń ~nja m 1. Hahnenkamm; 2. horinski ~ń Gebirgskamm

hrjebjenačk ~a m bot. Hahnenkamm

hrjebjenak ~a m Schütz (při rybniku)

hrjebjenjat|y kammartig, Kamm-

hrjebjenjow|y Kamm-; ~e horiny plt. Kammgebirge

hrjebł|o ~a n (ale   rjebło) Ofenhaken

rjebłak ~a m Klepper (rjebłate zwěrjo)

rjebłat|y mit hervorstehenden Rippen, klapp(e)rig

rjebł|o ~a n (ale   hrjebło) Rippe

rjebłojt|y rippenähnlich

rjebłownic|a ~y f bot. Rippenfarn

rjebłow|y Rippen-

rybačk ~a m (  brjohačk / lodak / zymnak) cool. Eisvogel

rybak ~a m (  rybar) Fischer

rybak|ować ~uju, ~uješ ip (  rybarić) 1. fischen; 2. gründeln

rybar ~ja m Fischer

rybar| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip 1. fischen; 2. gründeln

rybarjenj|e ~a n 1. Fischen, Fischfang; 2. Gründeln

rybarnik ~a m Fischmeister

rybarnj|a ~e f (  rybowy hosćenc) Fischgaststätte

rybarsk|i 1. Fischer-; ~i čołm Fischerboot; 2. Fischerei-; ~a łódź Fischereifahrzeug

rybarstw|o ~a n Fischerei; nutřkokrajne ~o Binnenfischerei

rybat|y fischreich

Spěšnosć pytanja: 0,121 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je nimo swójskich słownych lisćinow Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de