Namakane słowa: 1

serp ~a m Sichel

Słowa z bliskim započatkom: 6

serpentin ~a m Serpentin (wozdobny kamjeń)

serpentin|a ~y f Serpentine

serpentinow|y 1. Serpentin-; 2. Serpentinen-

serpojt|y sichelförmig

serpow|y Sichel-

serpul|a ~e f cool. Sichelwespe

Spěšnosć pytanja: 0,143 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je nimo swójskich słownych lisćinow Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de