Namakane słowa: 1

sport ~a m Sport; masowy ~ Massensport; wukonowy ~ Leistungssport

Słowa z bliskim započatkom: 19

sporadisk|i sporadisch

sporědka indekl. selten, spärlich, rar

spor| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip mehren

sporjadk|ować ~uju, ~uješ p in Ordnung bringen

sporjedź| ~am, ~eš p || sporjedź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. berichtigen, korrigieren; 2. instand setzen, ausbessern, reparieren; 3. anbieten (jědźe a napoje)

sporosć ~e f 1. Sparsamkeit (při přetrjebje); 2. Ergiebigkeit; 3. fig. Mühsamkeit

sport ~a m Sport; masowy ~ Massensport; wukonowy ~ Leistungssport

sportnišć|o ~a n Sportplatz

sportnišćow|y Sportplatz-

sport|ować ~uju, ~uješ ip Sport treiben

sportowanišć|o ~a n Sportstätte

sportowansk|i (  sportowy) Sport-

sportowc ~a m Sportler

sportowč|a ~e f || sportowk|a ~i f Sportlerin

sportownj|a ~e f Sporthalle

sportowsk|i sportlich

sportow|y Sport-; ~a družina Sportart; ~y duch Sportgeist

sporušk ~a m 1. Erstlingsei; 2. Mutterkorn; 3. kümmerlicher Mensch; 4. bot. Mondraute

spor|y 1. sparsam (při přetrjebje); 2. ergiebig; 3. fig. mühsam

Spěšnosć pytanja: 0,016 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de