Namakane słowa: 1

swět ~a m 1. Welt; Stary ~ fig. die Alte Welt (Europa, Azija a Afrika); Nowy ~ fig. die Neue Welt (Amerika); 2. Reich; ~ mineralijow Mineralreich

Słowa z bliskim započatkom: 61

swětacuz|y weltfremd

swětadalok|i (  swětodaloki) weltweit

swětak ~a m Weltmensch, Lebemensch

swětaporjedźer ~ja m Weltverbesserer

swětazdalen|y weltfern

swětłabojazn|y lichtscheu

swětłat|y voller Licht

swětł|o ~a n Licht, Helle

swětłobrun|y hellbraun

swětłočerwjen|y hellrot

swětłoćěrn|y Leuchtspur-; ~a patrona Leuchtspurpatrone

swětłołamat|y lichtbrechend

swětłolět|o ~a n (  swětłowe lěto) Lichtjahr

swětłoměr ~a m Lichtmesser

swětłoměrow|y Lichtmesser-

swětłomjetak ~a m Scheinwerfer

swětłomjetakow|y Scheinwerfer-

swětłomódr|y hellblau

swětłonoš ~a m Lichtträger

swětłonošn|y Licht tragend

swětłosć ~e f Helligkeit

swětłosyln|y lichtstark

swětłošěr|y hellgrau

swětłot|a ~y f Helligkeit

swětłowłosat|y hellhaarig

swětłownik ~a m Leuchtturmwärter

swětłownj|a ~e f Leuchtturm

swětłowobłukow|y Lichtbogen-; ~e skowanje Lichtbogenschweißen

swětłowobraz ~a m Lichtbild

swětłowobrazow|y Lichtbilder-; ~y přednošk Lichtbildervortrag

swětłow|y Licht-; ~a spěšnosć Lichtgeschwindigkeit; ~e lěto (  swětłolěto) Lichtjahr; ~e poměry pl Lichtverhältnisse; ~y prud Lichtstrom

swětł|y hell

swětlešk|o ~a n dim. Lichtchen

swětlic|a ~y f 1. bot. Saflor; 2. Leuchtstoffröhre

swětl| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip 1. blank putzen; 2. ~ić so strahlen, leuchten

swětli|ć so wos. ip tagen, Tag werden; ~ so es wird Tag

swětlik ~a m bot. Augentrost

swětlin|a ~y f 1. Lichtschein; 2. Lichtung

swětlišć|o ~a n Lichtmeer

swětliš|i komp (  swětły) heller

swětliwosć ~e f Lichtglanz

swětliw|y ziemlich hell

swětlizn|a ~y f Lichtglanz

swětnišć|o ~a n Weltall, Weltraum

swětnišćow|y Weltall-, Weltraum-, Raum-; ~e slědźenje Weltraumforschung; ~a łódź Raumschiff; ~y přewoz Raumfähre

swětnosć ~e f Weltlichkeit

swětn|y weltlich

swětodalok|i weltweit

swětodundak ~a m (  wšudźebył) Weltenbummler

swětoknjejstw|o ~a n Weltherrschaft

swěto|móc ~mocy f Weltmacht

swětomudr|y weltweise

swětonahlad ~a m Weltanschauung

swětonahladn|y weltanschaulich

swětonahladow|y Weltanschauungs-

swětosławn|y weltberühmt

swětostawiznisk|i weltgeschichtlich

swětowc ~a m Allerweltskind

swětow|y Welt-; ~e hospodarstwo Weltwirtschaft; ~y hospodarski porjad Weltwirtschaftsordnung; ~a literatura Weltliteratur; ~a móc Weltmacht; ~a wójna Weltkrieg

swětoznat|y weltbekannt

swět wopřijac|y (  wšoswětowy) weltumfassend

Spěšnosć pytanja: 0,016 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de