Namakane słowa: 2

wo 1. prep. ak an, auf, um, für; 2. prep. lok von, über

wo- pref. 1. um-; 2. ein-; 3. ab-; 4. be-; 5. er-; 6. ver-; 7. an-; 8. auf-

Słowa z bliskim započatkom: 76

hłód hłoda || hłodu m (ale   wód) 1. Hunger; 2. Hungersnot

hłodank|i ~ow plt. Speisereste

hłódn| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip hungern

hłódn|y (ale   wódny) hungrig

hłodow|y (ale   wodowy) Hunger-, Hungers-; ~a nuza Hungersnot; ~y stawk Hungerstreik

hłodź| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip (ale   wodźić) verlangen, trachten

hłohonc ~a m bot. Weißdorn

hłójčk|a ~i f dim. 1. anat. Köpfchen; 2. (  kerčk) Salatkopf; 3. Notenkopf; 4. mudra ~a fig. kluges Köpfchen; 5. (  hłowka) bot. Samenkapsel

hłójčkat|y Kopf-; ~a solotej Kopfsalat; ~y kał Kopfkohl

hłójčk|ować ~uju, ~uješ ip köpfen (bul)

hłós hłosa m (ale   łós / włós / wóz) 1. Stimme; 2. (  melodija) hudź. Melodie

hłósnosć ~e f Klangfarbe

hłósn|y laut

hłosotwor ~a m Stimmbildung

hłos|ować ~uju, ~uješ ip 1. stimmen; instrument ~ować Instrument stimmen; 2. abstimmen, votieren

hłosowanj|e ~a n 1. hudź. Stimmung; 2. Abstimmung

hłosowansk|i 1. Stimm-; ~e widlički plt. Stimmgabel; 2. Abstimmungs-, Stimm-; ~i lisćik Stimmzettel

hłosowar ~ja m Stimmer; klawěrny ~ Klavierstimmer

hłosowk|a ~i f anat. Stimmband

hłosow|y (ale   łosowy / włosowy) 1. Stimm-, Stimmen-; 2. (  melodijowy) Melodien-

hłow|a ~y f 1. anat. Kopf; pawšala na ~u Kopfpauschale; 2. fig. Kopf; ~a lista Briefkopf; 3. Oberhaupt; ~a stata Staatsoberhaupt; ~a swójby Familienoberhaupt

hłowač ~a m (ale   wołać) bot. Skabiose

hłowak ~a m (ale   wołak) Kopfkissen

hłowat|y 1. großköpfig; 2. Kopf-; ~e dwórnišćo Kopfbahnhof

hłowic|a ~y f Knauf

hłowišć|o ~a n (  třělbišćo) Gewehrkolben

hłowk|a ~i f (ale   wowka) (  hłójčka) bot. Samenkapsel

hłownj|a ~e f Lauf (na př. třělby); hładka ~a glatter Lauf

hłownohamtsk|i hauptamtlich

hłownopowołansk|i hauptberuflich

hłownoswědkow|y Kronzeugen-; ~e rjadowanje Kronzeugenregelung

hłownošulsk|i Hauptschul-; ~e wotzamknjenje Hauptschulabschluss

hłown|y 1. Haupt-; ~a dróha Hauptstraße; ~e dwórnišćo Hauptbahnhof; ~e jednanje Hauptverfahren; 2. hauptsächlich, wesentlich

hłowojc|a ~y f Halfter

hłowonohač ~a m cool. Kopffüßler

hłowow|y Kopf-; ~y hłós (  falset) hudź. Kopfstimme

hłowybolenj|e ~a n Kopfschmerz, Kopfschmerzen

włóč| ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip eggen

włodyk|a ~i m Häuptling

włoh|a ~i f Feuchtigkeit; pódowa ~a Bodenfeuchtigkeit

włohojt|y feucht

włohoměr ~a m Feuchtigkeitsmesser

włohow|y Feuchtigkeits-

włok|a ~ow plt. (ale   woka) Schlepperpflug

włoknin|a ~y f 1. (  nićowina) Faserstoff; 2. med. Gewebe; zakładna ~a (  parenchym) Grundgewebe

włokninow|y 1. (  nićowinowy) Faserstoff-; 2. med. Gewebe-

włoknit|y (  nićaty) fas(e)rig, Faser-; ~a rostlina Faserpflanze

włoknizn|y ~ow plt. kol. Faserpflanzen

włokn|o ~a n 1. Faser; 2. kol. Fasern; myškowe ~o Muskelfasern

włoknojt|y (  nićojty) faserähnlich

włoknow|y (  włoknity) zrěd. fas(e)rig, Faser-

włós włosa m (ale   hłós / łós / wóz) || włos|a ~y f (ale   wosa) ein Haar

włosač ~a m der Langhaarige

włosanc ~a m bot. Borstenhirse

włosańc|a ~y f (  włosanka) ein Rosshaar

włosanin|a ~y f Haargewebe

włosank|a ~i f ein Rosshaar; ~i pl kol. Rosshaar

włosan|y haarig

włosat|y 1. behaart; 2. langhaarig; 3. zerzaust (włosy)

włósk|a ~i f dim. (ale   wóska) ein Härchen

włósk|i: ~i worjech Walnuss

włósnik ~a m cool. Fadenwurm

włosojt|y haarförmig

włosow|y (ale   hłosowy / łosowy) Haar-; ~y korušk Haarwurzel

włos|y ~ow plt. kol. Haar, Haare

włosytřihanj|e ~a n Haarschneiden; ale włosy třihać Haare schneiden

włóž|a ~e f Furche

włóžat|y furchenreich

włóžičk|a ~i f dim. kleine Furche

włóžn| ~ju, ~iš, pret ~jach, ~ješe ip befeuchten

włóžniw|y ein wenig feucht

włóžnohorc|y feuchtheiß

włóžnoměrn|y feuchtgemäßigt

włóžnosć ~e f || włóžnot|a ~y f Feuchtigkeit; włóžnosć powětra Luftfeuchtigkeit

włóžn|y feucht

włóžow|y Furchen-

Spěšnosć pytanja: 0,074 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de