Namakane słowa: 1

zemj|a ~e f 1. astron. Erde (planet); 2. (  póda) Boden; 3. (  kraj) wys. Land

Słowa z bliskim započatkom: 17

zemj|a ~e f 1. astron. Erde (planet); 2. (  póda) Boden; 3. (  kraj) wys. Land

zemjan ~a m 1. Erdbewohner; 2. der Adlige

zemjank|a ~i f 1. Erdbewohnerin; 2. die Adlige

zemjansk|i ad(e)lig, Adels-

zemjanstw|o ~a n Adel, Adelsstand

zemjedźěl ~a m Erdteil

zemjedźělow|y Erdteil-

zemjekul|a ~e f Erdkugel

zemjeměrc ~a m Landvermesser

zemjeměrstw|o ~a n Vermessungswesen

zemjepis ~a m Erdkunde

zemjepisn|y erdkundlich

zemjepisow|y Erdkunde-

zemjerženj|e ~a n Erdbeben

zemjeržensk|i Erdbeben-

zemjojt|y erdig

zemjow|y 1. Erd-; 2. (  pódowy) Boden-; 3. (  krajowy) wys. Land-

Spěšnosć pytanja: 0,071 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de