Namakane słowa: 1

dešć ~a m Regen; monsunowy ~ Monsunregen; njewjedrowy ~ Gewitterregen

Słowa z bliskim započatkom: 9

desčičk|a ~i f dim. Brettchen

dešćer ~ja m (  kulik / pišćak) cool. Regenpfeifer

dešćik ~a m Regen

dešćikojt|y regnerisch, Regen-

dešćikow|y Regen-

dešćojt|y regnerisch, Regen-

dešćoměr ~a m Regenmesser

dešć|ować so wos. ip (  hić so) regnen; ~uje so es regnet

dešćow|y Regen-; ~a plana Regenplane; ~a woda Regenwasser

Spěšnosć pytanja: 0,002 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de