Namakane słowa: 1

hłow|a ~y f 1. anat. Kopf; pawšala na ~u Kopfpauschale; 2. fig. Kopf; ~a lista Briefkopf; 3. Oberhaupt; ~a stata Staatsoberhaupt; ~a swójby Familienoberhaupt

Słowa z bliskim započatkom: 28

hłow|a ~y f 1. anat. Kopf; pawšala na ~u Kopfpauschale; 2. fig. Kopf; ~a lista Briefkopf; 3. Oberhaupt; ~a stata Staatsoberhaupt; ~a swójby Familienoberhaupt

hłowač ~a m (ale   wołać) bot. Skabiose

hłowak ~a m (ale   wołak) Kopfkissen

hłowat|y 1. großköpfig; 2. Kopf-; ~e dwórnišćo Kopfbahnhof

hłowic|a ~y f Knauf

hłowišć|o ~a n (  třělbišćo) Gewehrkolben

hłowk|a ~i f (ale   wowka) (  hłójčka) bot. Samenkapsel

hłownj|a ~e f Lauf (na př. třělby); hładka ~a glatter Lauf

hłownohamtsk|i hauptamtlich

hłownopowołansk|i hauptberuflich

hłownoswědkow|y Kronzeugen-; ~e rjadowanje Kronzeugenregelung

hłownošulsk|i Hauptschul-; ~e wotzamknjenje Hauptschulabschluss

hłown|y 1. Haupt-; ~a dróha Hauptstraße; ~e dwórnišćo Hauptbahnhof; ~e jednanje Hauptverfahren; 2. hauptsächlich, wesentlich

hłowojc|a ~y f Halfter

hłowonohač ~a m cool. Kopffüßler

hłowow|y Kopf-; ~y hłós (  falset) hudź. Kopfstimme

hłowybolenj|e ~a n Kopfschmerz, Kopfschmerzen

owacij|a ~e (sg dat || lok owaciji) f Ovation

owacisk|i Ovations-

owal ~a m Oval

owaln|y oval

owarij ~a m || owarium ~a m (  jejkownik) anat. Ovarium

woła|ć ~m, ~š ip (ale   hłowač) 1. rufen, schreien; 2. anrufen, telefonieren

wołahodn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p mildern, besänftigen

wołak ~a m (ale   hłowak) 1. (  wuwołak) Ausrufezeichen; 2. (  wokatiw) rěč. Anredefall, Ruffall

wołakow|y (  wokatiwny / wokatiwowy) Anredefall-, Ruffall-

wołańc|a ~y f Gerufe, Geschrei

wołar ~ja m Rufer, Schreier

Spěšnosć pytanja: 0,218 sek.
Pokiwy za wužiwarja
Stajnje jenož jedne serbske słowo zapodać …
  • substantiwy w nominatiwje singulara (jabłuko, nic jabłukami)
  • werby w infinitiwje (pytać, nic pytała)
  • adjektiwy w muskej formje (chudy, nic chuda)
Pytanje je „mjechke“, to rěka …
  • wěste bliske warianty pisanja so akceptuja (č = ć, ł = w etc.)
  • přikład: wós namaka hłós, łós, włós a wóz
  • diakritiske znamješka pak dyrbja so zapodać (c njeje č/ć etc.)
  • přikład: serscowc njenamaka seršćowc
Dosaha zapodaće prěnich pismikow słowa.
Zakład tutoho serwisa je nimo swójskich słownych lisćinow Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče (5. nakład z lěta 2005), kiž je wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Techniska realizacija: jan (et) budar (dypk) de